logo

Detská lekárka

MUDr. Marta Špániková

Vydur, s.r.o.

Ambulancia všeobecného

lekára pre deti a dorast

Zásady ochrany osobných údajov

VYDUR rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou VYDUR.   

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame vaše osobné údaje pri kontrole ich spracovania, napríklad pri vykonávaní činností súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, uzatvárania zmluvného vzťahu či realizácií oprávnených záujmov.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25.5.2018.

Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách
v závislosti od toho, či ste pacient, dodávateľ alebo zamestnanec. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

Spoločnosť VYDUR rešpektuje vaše súkromie. Pre nás je dôležité, aby ste chápali, aké osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou VYDUR.

Ak ste našim obchodným partnerom alebo dodávateľom alebo zástupcom obchodného partnera, alebo ste s nami v akomkoľvek zmluvnom vzťahu, v rámci ktorého máme prístup k vašim osobným údajom, podrobnejšie informácie o spracovávaní vašich údajov môžete nájsť môžete nájsť v sekcii Dodávatelia – tu.

Ak ste našim pacientom alebo zákonným zástupcom nášho pacienta, podrobnejšie informácie o spracovávaní vašich údajov môžete nájsť v sekcii Pacienti – tu.

Ak ste našim zamestnancom, podrobnejšie informácie o spracovávaní vašich údajov môžete nájsť v sekcii Zamestnanci – tu.

Ak nám chcete oznámiť porušenie používania osobných údajov alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby prejdite, kontaktujte nás na emailovej adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., alebo prostredníctvom pošty na adresu VYDUR s.r.o. , Martinengova 6, 811 02 Bratislava.