logo

Detská lekárka

MUDr. Marta Špániková

Vydur, s.r.o.

Ambulancia všeobecného

lekára pre deti a dorast

 
 
 
 

Keď sa snažíme naučiť naše deti všetko o živote, učia naše deti nás, o čom to je.

Angela Schwindt

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Dovolenka:

5. 6.
1. 7.- 10. 7.

Zastupuje MUDr. Mária Gerincová:

PO 8.00-11.00
UT 14.30-18.00
ST 11.00-14.00
ŠT 12.30-15.30
PI 8.00-11.00

Ak potrebujete opakovaný recept, napíšte nám prosím mailom aký recept a pre koho potrebujete. Ak to bude možné, recept
vypíšeme a vy sa pre neho zastavíte. Zaevidujete sa a zvolíte recept. Ten už bude pripravený.

Pre potvrdenia (materská škola, jasle, stredná škola, vodičský preukaz, škola v prírode a podobne) nechodievajte počas hodín určených pre preventívne prehliadky (pondelok odpoludnia, streda dopoludnia). Pri veľkom počte objednaných pacientov nie je čas to vybaviť.

 

OČR

U detí do 10 rokov môže rodič postupovať aj nasledovne:
1. Rodič zatelefonuje do príslušnej sociálnej poisťovne (podľa miesta bydliska), alebo do nej zašle vyplnený formulár, ktorého vzor je na webovej stránke Sociálnej poisťovne (Žiadosť o výplatu dávky ošetrovné).
2. Sociálna poisťovňa si následne ovorí, či škola konkrétneho dieťaťa bola uzatvorená z dôvodu karantény alebo nariadenia príslušných orgánov (zriaďovatelia škôl majú túto informáciu na svojich web stránkach).
3. Rodičia nás vôbec nemusia kontaktovať telefonicky, ani k nám chodiť a ani my nemusíme vystavovať tlačivo.

 

 

dieta

V našej ambulancii sa dohovoríte slovensky, česky, rusky, bulharsky, anglicky.

RADY OD LEKÁRA

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Zásady ochrany osobných údajov