logo

Detská lekárka

MUDr. Marta Špániková

Vydur, s.r.o.

Ambulancia všeobecného

lekára pre deti a dorast

Pravidelné preventívne prehliadky

Na pravidelné preventívne prehliadky pacientov pozývame (poštou, telefonicky, e-meilom, SMS).
Ak by ste zistili, že vaše dieťa vo vyššie uvedenom veku preventívnu prehliadku neabsolvovalo, aktívne sa o termín zaujímajte.

dieta