logo

Detská lekárka

MUDr. Marta Špániková

Vydur, s.r.o.

Ambulancia všeobecného

lekára pre deti a dorast

Očkovanie plošné podľa platného očkovacieho kalendára

Doplnkové očkovania: rozhodujeme sa pre ne podľa veku dieťaťa a mladistvého, podľa spôsobu života a cestovateľských plánov.

Podľa veku:
Od druhého mesiaca veku: očkovanie proti zápalu mozgových blán spôsobených meningokokom typu A C W Y,  očkovanie proti rotavírusovej infekcii.
Po roku: očkovanie proti žltačke typu A, očkovanie proti kliešťovej encefalitíde.

Po 11. roku: očkovanie proti infekcii spôsobenej  vírusom HPV.  

Všetky informácie o možnosti a potrebe očkovanie získate pri osobnej konzultácii s lekármi alebo sestrou.

dieta