logo

Detská lekárka

MUDr. Marta Špániková

Vydur, s.r.o.

Ambulancia všeobecného

lekára pre deti a dorast

Kontakt

ADRESA
Zdravotní stredisko
Fedinova 9
851 01 Bratislava

KONTAKT
Telefón do ordinácie: 02/6381 2465
Mobil: 0911 202 161, 0903 202 160
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bankovné spojenie:  IBAN: SK92 0900 0000 0006 3241 9723

MAPA