logo

Detská lekárka

MUDr. Marta Špániková

Vydur, s.r.o.

Ambulancia všeobecného

lekára pre deti a dorast

Ambulantné hodiny

MUDr. Marta Špániková

MUDr. Mária Podhorská

MUDr. Margita Mrázová

sestra Andrea Fojtíková

Pri príchode do čakárne sa každý pacient zaregistruje v evidenčnom systéme pacientov – preukazom pistenca alebo OP rodiča, alebo iným identifikačným dokladom. Evidenčný systém ponúka jednu zo štyroch možností dôvodu návštevy ambulancie. Jednu z nich je potrebné vždy zvoliť. 

Ak potrebujete opakovaný recept, napíšte nám prosím mailom aký recept a pre koho potrebujete. Ak to bude možné, recept vypíšeme a vy sa pre neho zastavíte. Zaevidujete sa a zvolíte recept. Ten už bude pripravený.
Pre potvrdenia / materská škola, jasle, stredná škola, vodičský preukaz, škola v prírode a podobne/nechodievajte počas hodín určených pre preventívne prehliadky / pondelok odpoludnia, streda dopoludnia/. Pri veľkom počte objednaných pacientov nie je čas to vybaviť.

 

V PONDELOK, STREDU A PIATOK     robí MUDr. Marta Špániková 

  

VO ŠTVRTOK A PIATOK                      robí   MUDr. Podhorská

 

V UTOROK                                            robí MUDr. Mrázová

 

Ordinačné hodiny

Ambulancia pre akútne chorých pacientov
(Počas týchto hodín je vždy niekto v ambulancii okrem oznámenej dovolenky.)

PONDELOK: 10.00 – 13.30
UTOROK: 8.30 – 12.30
STREDA: 14.00 – 17.30
ŠTVRTOK: 9.00 – 12.30
PIATOK: 9.00 – 12.30

Každé dieťa má mať pred návštevou lekára zmeranú teplotu. Registrácia pacientov končí pol hodiny pred skončením ordinačných hodín. Do aktuálneho poradia pacientov v odôvodnených prípadoch zasahuje lekár – chronicky chorí pacienti, urgentné stavy, deti do jedného roka sú ošetrované prednostne.

Preventívne prehliadky pre zdravé pozvané deti
(Počas týchto hodín sme v ambulancii, ak máme objednaných pacientov. Ak nie sú objednaní pacienti, nemusíme byť prítomní. Prosíme preto pacientov, aby v týchto hodinách neprichádzali do ambulancie bez dohodnutého termínu.)

PONDELOK: 9.00 – 9.45 a 14.30 – 17.30
UTOROK: 13.00 – 15.30
STREDA: 9.00 – 12:00
ŠTVRTOK: 13.00 – 15.30
PIATOK: 13.00 – 16.00

Pacienti sú objednávaní lekárom alebo sestrou. Počas hodín pre preventívne prehliadky prichádzajú len zdravé deti. Ak vaše dieťa pred preventívnou prehliadkou ochorelo, oznámte to a dostanete iný termín. Ak ste zistili, že vám termín nevyhovuje, je možné sa dohodnúť na zmene e-mailom, SMS alebo telefónom. Prosíme rodičov, aby deti na preventívne vyšetrenie objednávali najmenej 3 dni dopredu.

Odbery biologického materiálu

UTOROK: 7.30 – 8.45
ŠTVRTOK: 7.30 – 8.45

Odbery biologického materiálu vykonávame aj priebežne počas ambulantných hodín. Prosíme preto rodičov, aby deti podľa možnosti 1 – 2 hodiny pred vyšetrením nič nejedli, nepili, neumývali si zuby, nemali žuvačku ani cukrík.

 

Telefonické informácie poskytujeme počas ambulantných hodín v závislosti na momentálnej vyťaženosti ambulancie. V súrnych prípadoch pošlite e-mail alebo sms.

 

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s § 46 ods. 1 písm.1/zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. určuje poskytovateľovi všeobecnej starostlivosti pre deti a dorast MUDr. Marte Špánikovej, miesto prevádzky zdravotníckeho zariadenia Fedinova 9, 851 01 Bratislava, zdravotný obvod číslo 9/II – Petržalka v rozsahu: Farského ulica, Mánesovo námestie, Hálova ulica (čísla 2, 4, 7, 9, 13, 15), Vavilovova ulica (čísla 1, 3, 5, 7).